Senin 23 Oct 2023 14:36 WIB

Orang Saleh di Alam Kubur Ibarat Pengantin yang Tertidur 

Orang saleh akan mendapatkan pertolongan.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Erdy Nasrul
Ilustrasi orang saleh.
Foto:

Kemudian kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dikali tujuh puluh hasta. Lalu diterangi dan dikatakan kepadanya; 'Tidurlah, ' dia berkata; 'Biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka.' Keduanya berkata; 'Tidurlah seperti pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai', hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. 

Adapun seorang munafik berkata; 'Aku hanya mendengar orang-orang mengatakanya lalu aku ikut mengatakannya. Aku tidak tahu. Keduanya berkata; 'Kami sudah tahu mengatakan demikian. Lalu dikatakan kepada bumi; 'Himpitlah dia! ' lantas bumi menghimpitnya hingga persendiannya hancur. Dan dia terus diadzab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya." 

Hadits semakna diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Barra bin Azib, Abu Ayyub, Anas, Jabir, 'Aisyah dan Abu Sa'id. Semuanya meriwayatkannya dari Nabi SAW mengenai adzab kubur. Abu Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib." 

 

(HR. Tirmidzi nomor 991, hadits ini juga dinukilkan oleh Imam Qurthubi dalam kitab at Tadzkirah, penerbit Maktabah Darul Minhaj, halaman 350-351).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement