7.Qs Al-A'raf

١
١
الۤمّۤصۤ ۚ
alif lām mīm shād
1. Alif Lam Mim shad.
Mengenai tafsir ayat "Alif Lam Mim tsad", lihat jilid I Al-Qur'an dan Tafsirnya tentang tafsir permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah.