29.Qs Al 'Ankabut

Laba-Laba

١
١
الۤمّۤ ۗ
1. Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim, lihat tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal Surah al-Baqarah

Berita Terkini