26.Qs Asy Syu'ara'

Para Penyair

٢٠٤
٢٠٤
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ
204. Bukankah mereka yang meminta agar azab Kami dipercepat?
Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah pernah mengejek Nabi Muhammad dengan menanyakan kapan azab yang dijanjikan itu akan menimpa mereka. Pertanyaan mereka itu dijawab Allah melalui ayat ini dengan mengatakan, "Apakah mereka minta dipercepat datangnya azab yang Kami janjikan itu?" Sebenarnya mereka tidak perlu menanyakan kapan azab yang diancamkan Allah itu datang. Mereka cukup memperhatikan malapetaka yang telah menimpa umat-umat dahulu yang telah mendustakan para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Padahal umat-umat dahulu itu adalah umat yang gagah perkasa dan mempunyai kemampuan untuk memakmurkan negara mereka, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang sanggup mengelakkan diri dari azab Allah.

Berita Terkini