26.Qs Asy Syu'ara'

Para Penyair

٩٥
٩٥
وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۗ
95. dan bala tentara Iblis semuanya.
Kemudian orang-orang yang sesat dan telah ditetapkan sebagai penghuni neraka dijungkirkan bersama-sama pimpinan mereka dan tentara iblis seluruhnya. Tentara iblis dalam ayat ini dimaksudkan ialah orang-orang yang suka mengikuti perbuatan maksiat. Baik mereka yang mengikuti atau pemimpin yang diikuti sama-sama dilemparkan ke dalamnya.

Berita Terkini