20.Qs Taha

Taha

٤١
٤١
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْۚ
dan Aku telah memilihmu (menjadi rasul) untuk diri-Ku.
Karunia kedelapan ialah, Allah telah menjatuhkan pilihan kepada Musa menjadi rasul, menegakkan hujjah atas kebenaran yang dibawanya, memimpin umat manusia bertauhid mengesakan Allah dan sebagai perantara antara Khalik dan makhluk-Nya, menyampaikan agama-Nya yang lurus, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berita Terkini